RUBRIKA PRO MŠ a ZŠ

Pokud máte zájem si knihy osobně prohlédnout, napište nám na email: knihyao@gmail.com a sdělte nám příp. i termín, kdy máte zájem o to, abychom k Vám s knihami přijeli. My Vám pak zavoláme a upřesníme pak den a hodinu naší krátké návštěvy.
ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA NA MŠ
Při přípravě knih na podporu RVP PV v oblasti environmentální výchovy vycházíme i ze zákonného ustanovení Zákona č.17/1992 Sb. o životním prostředí, kdy:
„Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách.“

Při besedách s MŠ a ZŠ zjišťujeme nejen potřeby pedagogů, ale především potřeby dětí pro zvyšování zejména jejich environmentální senzitivity, čímž je rozuměna „citlivost, vztah a empatie vůči přírodě a životnímu prostředí, včetně citlivého vztahu ke zvířatům a rostlinám.“ Senzitivita je tak důležitým předpokladem pro naplňování dalších klíčových témat výchovy dětí v MŠ.

Na toto téma byly vytvořeny tyto knižní tituly:
 • Martin na farmě
 • Martin v tajemném lese
 • Martin na cestě kolem světa
 • Ema a lesní zvířátka
 • Alík a jezevec
 • Kocourek se vrací
 • Zrzečka pod hvězdami
 • Medové příběhy aj.
Ukázky knih je možno objednat na e-shopu www.adventorion.cz anebo u regionálních zástupců.


 
Leták o knihách na ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU  210.74kB
Zde najdete i vyobrazení titulních stran knih na podporu environmentální výchovy
ENVIRONMENTÁLNÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ

Environmentální výchova dětí - základ charakteru dítěte do dospělosti
ETICKÁ VÝCHOVA NA MŠ
Vzhledem k narůstajícím výchovným a kázeňským problémům s žáky na ZŠ (agrese, šikana, alkohol, drogy, ale i „nové“ sociálně patologické jevy jako je záměrné sebepoškozování, netolismus a kyberšikana, jejíž obětí se stávají i učitelé) se zvyšuje volání po opatřeních a postupech, které by uvedené jevy napomohly řešit. Tyto některé jevy dnes vnímáme i v některých MŠ tzn. že začínají ovlivňovat i mladší ročníky 

V září 2010 byl zaveden nový doplňující vzdělávací obor, etická výchova, do RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU (RVP). Dnes se ukazuje, že to byl správný krok a ještě více se poukazuje i na společenskou potřebu a naléhavost zavedení předmětu etické výchovy s ohledem na prevenci negativních jevů jako je šikana nebo špatné klima ve třídách i do MŠ

Nakladatelství ADVENT-ORION již 15 let před tímto krokem našeho MŠMT, vydávala, všem učitelům v MŠ, známé knihy FILIPOVA DOBRODRUŽSTVÍ, na prevenci před sociálně patologickými jevy v MŠ.

 
Leták o knihách NA ETICKOU VÝCHOVU  288.34kB
Zde najdete i vyobrazení titulních stran knih na podporu etické výchovy v MŠ a ZŠ
KNIHY NA PODPORU ETICKÉ VÝCHOVY.jpg
NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM A ŠVP NA ZŠ dle RVP ZV
Knihy tak významným způsobem motivují využívání obsahových náplní ŠVP na ZŠ, neboť se tak vhodnou formou naplňují   kompetence k učení, komunikaci, řešení problémů a kompetence v oblasti sociální, personální, občanské a pracovní.

Nakladatelství ADVENT-ORION se svými autory tak předkládá knihy pro 1.stupeň základních škol, kdy hlavním cílem je:
 • Vést žáky k pozitivnímu vztahu ke knize a podporovat tak jejich čtenářskou gramotnost
 • Vést žáky k otevřené komunikaci a rozvíjet tak jejich schopnost spolupracovat s druhými a respektovat je
 • Vytvářet u žáků pozitivní pocity v chování a v prožívání životních situací vlastní i druhých lidí
 • Rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, životnímu prostředí a k přírodě
 • Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
 • Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti
Leták o knihách na podporu ŠVP na ZŠ  255.45kB
Zde najdete základní informace jak nakladatelství ADVENT-ORION tvoří knihy pro doplnění výchovy a vzdělávání na ZŠ dle jejich ŠVP
KNIHY na podporu Národního vzdělávacího programu a ŠVP na ZŠ.png
ŠABLONY PRO MŠ - PROJEKTOVÝ DEN
Návštěvu včelína je možno realizovat v rámci šablony MŠMT - PROJEKTOVÝ DEN. Nákladová kalkulace je na 1 účastníka (dítě MŠ nebo ZŠ) celkem 25 Kč.
Po realizaci návštěvy našeho včelína v rámci PROJEKTOVÉHO DNE - obdrží daný subjekt POTVRZENÍ O REALIZACI PROJEKTOVÉHO DNE NA VČELÍNĚ, jako významný podklad k vyhodnocení dané šablony MŠMT.

Vzhledem k tomu, že máme tyto stránky na portále Webgarden ZDARMA, omlouváme se všem návštěvníkům těchto stránek za někdy i rušící REKLAMU, kterou nemůžeme ovlivnit. Děkujeme moc za Vaše pochopení !!!

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one